Cách thêm camera dahua trên máy tính bằng phần mềm SmartPSS

Cách thêm camera dahua trên máy tính bằng phần mềm SmartPSS

Camera Phan Thiết
20/06/2024
0 Bình luận

Để xem camera dahua trên phần mềm SmartPSS các bạn cần thông tin như sau: mã P2P, Thông tin đăng nhập của camera, thông thường username mặt định sẽ là admin, mật khẩu tùy vào camera như dahua (do bạn khởi tạo).

Để thêm camera dahua trên máy tính bằng phần mềm SmartPSS bạn cần thông tin như sau: Mã P2P, thông tin đăng nhập của camera dahua.

Tên đăng nhập: admin (nếu bạn khởi tạo bình thường và không thay đổi).

Thông tin đăng nhập của camera dahua: do bạn khởi tạo lúc đầu (nếu bạn không có, hãy liên lạc với bạn lắp đặt camera).

Sau có các thông tin cần thiết các bạn làm theo các bước sau đây: Khởi động phần mềm SmartPSS chọn Device > chọn Add > Nhập thông tin thiết bị > chọn Add. Như vậy là bạn đã thêm xong thiết bị camera trên phần mềm SmartPSS.

Khởi động phần mềm SmartPSS chọn Device

Khởi động phần mềm smartpss bạn sẽ nhìn thấy danh mục Device, chọn vào danh mục này.

Cách thêm camera dahua trên máy tính bằng phần mềm SmartPSS - 6063

(Cách thêm camera dahua trên máy tính bằng phần mềm SmartPSS - Ảnh: camera phan thiết)

Chọn vào biểu tượng thêm (add).

Botton thêm mới thiết bị nằm phía trên góc trái màn hình, bấm vào để nhập thông tin thiết bị.

Cách thêm camera dahua trên máy tính bằng phần mềm SmartPSS - 6064

(Cách thêm camera dahua trên máy tính bằng phần mềm SmartPSS - Ảnh: camera phan thiết)

Nhập thông tin thiết bị và thêm

Bạn cần các thông tin để nhập vào phần mềm như: Device name: Là tên thiết bị bạn muốn nhập gì cũng được, Method to add: Bạn chọn p2p, SN: đây là số serial của thiết bị, User Name: tên đăng nhập của thiết bị thông thường là admin, password: mật khẩu của thiết bị, mật khẩu lúc khởi tạo thiết bị, nếu quên có thể hỏi thợ lắp đặt camera. Sau đó bấm Add, việc thêm thiết bị đã hoàn tất.

Cách thêm camera dahua trên máy tính bằng phần mềm SmartPSS - 6065

(Cách thêm camera dahua trên máy tính bằng phần mềm SmartPSS - Ảnh: camera phan thiết)

Kiểm tra

Sau khi thêm xong bạn hãy nhìn tên thiết bị và biểu tượng, nếu biểu tượng hình tròn màu xanh lá: Thêm thành công, biểu tượng hình tròn màu xám: Thêm thất bại, có thể bạn đã nhập sai số serial hoặc mật khẩu có thể là tên đăng nhập, hãy kiểm tra lại.

Cách thêm camera dahua trên máy tính bằng phần mềm SmartPSS - 6066

(Cách thêm camera dahua trên máy tính bằng phần mềm SmartPSS - Ảnh: camera phan thiết)

Bài viết được cập nhật cách đây 1 Tháng

hãy liên lạc với Lắp Đặt Camera Phan Thiết Bình Thuận Giá Rẻ, Bền, Đẹp [0916.131.252] để được tư vấn Cách thêm camera dahua trên máy tính bằng phần mềm SmartPSS.

Viết Bình Luận