Thương hiệu

Số lượng ổ cứng hỗ trợ

Số lượng kênh hỗ trợ

hàng bán chạy
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua 8 kênh DH-XVR1A08
940,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,879,000đ
hàng bán chạy
Đầu thu camera analog XVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-A7104SD6
1,070,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,140,000đ
hàng bán chạy
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua 4 kênh DH-XVR1A04
1,111,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,222,000đ
hàng bán chạy
Đầu thu camera analog XVR kbvision 8 Kênh, 1 Ổ cứng KX-A7108SD6
1,490,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,980,000đ
hàng bán chạy
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua 4 kênh, 1 Ổ Cứng DH-XVR4104HS-X1
1,496,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,992,000đ
hàng bán chạy
Đầu thu camera analog XVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-D8104H1
1,590,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,180,000đ
hàng bán chạy
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua 4 kênh, 1 Ổ Cứng DH-XVR5104HS-X1
1,760,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,520,000đ
hàng bán chạy
Đầu thu camera analog HD DVR HIKVISION 8 Kênh 1 Ổ cứng DS-7208HUHI-K1
4,980,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 8,300,000đ
hàng bán chạy
Đầu thu camera analog HD DVR HIKVISION 4 Kênh 2 Ổ cứng DS-7204HTHI-K2
5,286,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 8,810,000đ
hàng bán chạy
Đầu thu camera analog HD DVR HIKVISION 8 Kênh 2 Ổ cứng DS-7208HUHI-K2
5,334,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 8,890,000đ
Đầu thu camera analog HD DVR HIKVISION 4 Kênh 1 Ổ cứng DS-7104HGHI
1,116,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 1,860,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-7104Ai
965,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,929,000đ
Đâu ghi hình UNV NVR301-04LS2 Đầu ghi hình IP camera 6 kênh
1,018,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,035,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 4 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR1104HS-S3/H
1,033,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,065,000đ
Đầu thu CAMERA IP NVR HIKVISION 4 Kênh 1 Ổ cứng DS-7104NI-Q1
1,272,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 2,120,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision 24 Kênh, 1 Ổ cứng KX-A8124N2
1,060,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,120,000đ
Đâu ghi hình UNV NVR301-08LS2 Đầu ghi hình IP camera 10 kênh
1,150,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,300,000đ
Đâu ghi hình UNV NVR301-04S3 Đầu ghi hình IP camera 6 kênh
1,188,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,375,000đ