Số lượng ổ cứng hỗ trợ

Số lượng kênh hỗ trợ

Đầu thu CAMERA IP NVR HIKVISION 4 Kênh 1 Ổ cứng DS-7104NI-Q1
1,272,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 2,120,000đ
Đầu thu CAMERA IP NVR HIKVISION 4 Kênh 1 Ổ cứng DS-7104NI-Q1/4P
2,286,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 3,810,000đ
Đầu thu CAMERA IP NVR HIKVISION 8 Kênh 1 Ổ cứng DS-7108NI-Q1
1,578,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 2,630,000đ
Đầu thu CAMERA IP NVR HIKVISION (HIK) DS-7608NI-E2 (8 Kênh)
3,102,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 5,170,000đ
Đầu thu CAMERA IP NVR HIKVISION 4 Kênh 1 Ổ cứng DS-7604NI-E1/4P
3,354,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 5,590,000đ
Đầu thu CAMERA IP NVR HIKVISION 8 Kênh 2 Ổ cứng DS-7608NI-E2/8P
5,286,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 8,810,000đ
Đầu thu CAMERA IP NVR HIKVISION 16 Kênh 2 Ổ cứng DS-7616NI-E2/8P
5,538,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 9,230,000đ
Đầu thu CAMERA IP NVR HIKVISION 16 Kênh 4 Ổ cứng DS-7716NI-E4 
6,504,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 10,840,000đ
Đầu thu CAMERA IP NVR HIKVISION 32 Kênh 4 Ổ cứng DS-7732NI-E4
8,436,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 14,060,000đ
Đầu thu CAMERA IP NVR HIKVISION 16 Kênh 4 Ổ cứng DS-7716NI-E4/16P
10,110,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 16,850,000đ
Đầu thu CAMERA IP NVR HIKVISION 16 Kênh 4 Ổ cứng DS-7716NI-K4/16P
11,130,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 18,550,000đ
Đầu thu CAMERA IP NVR HIKVISION 16 Kênh 4 Ổ cứng DS-7716NI-I4/16P(B)
14,940,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 24,900,000đ
Đầu thu CAMERA IP NVR HIKVISION 32 Kênh 4 Ổ cứng DS-7732NI-I4/16P(B)
16,872,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 28,120,000đ
Đầu thu CAMERA IP NVR HIKVISION 32 Kênh 4 Ổ cứng DS-7732NI-I4/24P
19,764,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 32,940,000đ
Đầu thu CAMERA IP NVR HIKVISION 32 Kênh 8 Ổ cứng DS-9632NI-I8
30,336,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 50,560,000đ
Đầu thu CAMERA IP NVR HIKVISION 64 Kênh 8 Ổ cứng DS-9664NI-I8
41,466,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 69,110,000đ
Đầu thu CAMERA IP NVR HIKVISION 32 Kênh 16 Ổ cứng DS-9632NI-I16
41,970,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 69,950,000đ
Đầu thu CAMERA IP NVR HIKVISION 64 Kênh 16 Ổ cứng DS-9664NI-I16
68,040,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 113,400,000đ
Đầu thu CAMERA IP NVR HIKVISION 128 Kênh 24 Ổ cứng DS-96128NI-I24
107,118,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 178,530,000đ
Đầu thu CAMERA IP NVR HIKVISION 256 Kênh 24 Ổ cứng DS-96256NI-I24
150,108,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 250,180,000đ