Thương hiệu

Số lượng ổ cứng hỗ trợ

Số lượng kênh hỗ trợ

Đầu thu hình IP - NVR kbvision 24 Kênh, 1 Ổ cứng KX-A8124N2
1,060,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,120,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision 128 Kênh, 1 Ổ cứng KX-A8128N2
1,195,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,390,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision, 1 Ổ cứng KX-A8114N2
1,230,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,460,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision, 1 Ổ cứng KX-A8118N2
1,490,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,980,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision, 1 Ổ cứng KX-A4K8114N2
1,760,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,520,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-4K8104N2
1,790,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,580,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-A4K8104N2
1,790,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,580,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision 8 Kênh, 1 Ổ cứng KX-A4K8108N2
1,890,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,780,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision, 1 Ổ cứng KX-A4K8118N2
1,995,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,990,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-C4K8104SN2
2,049,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 4,097,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-CAi4K8104N2
2,195,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 4,390,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision 8 Kênh, 1 Ổ cứng KX-C4K8108SN2
2,271,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 4,542,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision 16 Kênh, 1 Ổ cứng KX-A4K8116N2
2,390,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 4,780,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-CAi4K8104N2-I2
2,497,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 4,993,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision 16 Kênh, 1 Ổ cứng KX-C4K8116SN2
2,626,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 5,252,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-A4K8104PN2
2,650,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 5,300,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision 16 Kênh, 1 Ổ cứng KX-C4K8116N2
2,790,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 5,580,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision 8 Kênh, 1 Ổ cứng KX-CAi4K8108N2-I2
2,795,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 5,590,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision 16 Kênh, 1 Ổ cứng KX-CAi4K8116N2-I2
2,921,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 5,841,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision 8 Kênh, 1 Ổ cứng KX-CAi4K8108N2
3,210,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 6,420,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision KX-C8104WN2 (4 Kênh)
3,290,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 6,580,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision 16 Kênh, 2 Ổ cứng KX-C4K8216SN2
3,562,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 7,123,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision 8 Kênh, 1 Ổ cứng KX-A4K8108PN2
3,720,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 7,440,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision 32 Kênh, 2 Ổ cứng KX-C4K8232SN2
4,357,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 8,713,000đ