Thương hiệu

Số lượng ổ cứng hỗ trợ

Số lượng kênh hỗ trợ

hàng bán chạy
Đầu thu camera analog XVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-A7104SD6
1,070,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,140,000đ
hàng bán chạy
Đầu thu camera analog XVR kbvision 8 Kênh, 1 Ổ cứng KX-A7108SD6
1,490,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,980,000đ
hàng bán chạy
Đầu thu camera analog XVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-D8104H1
1,590,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,180,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-7104Ai
965,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,929,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision 24 Kênh, 1 Ổ cứng KX-A8124N2
1,060,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,120,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision 128 Kênh, 1 Ổ cứng KX-A8128N2
1,195,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,390,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision, 1 Ổ cứng KX-A8114N2
1,230,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,460,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 8 Kênh, 1 Ổ cứng KX-7108Ai
1,252,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,504,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-CAi7104TH1
1,293,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,586,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-D8104TH1
1,430,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,860,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-8104TH1
1,430,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,860,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision, 1 Ổ cứng KX-A8118N2
1,490,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,980,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-DAi8104H3
1,691,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,381,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 8 Kênh, 1 Ổ cứng KX-CAi7108TH1
1,691,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,381,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision, 1 Ổ cứng KX-A4K8114N2
1,760,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,520,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-DAi8104TH3
1,780,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,560,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-A4K8104N2
1,790,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,580,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 8 Kênh, 1 Ổ cứng KX-C7108TH1
1,790,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,580,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-4K8104N2
1,790,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,580,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision 8 Kênh, 1 Ổ cứng KX-A4K8108N2
1,890,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,780,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-DAi8104H2
1,970,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,940,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision, 1 Ổ cứng KX-A4K8118N2
1,995,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,990,000đ
Đầu thu hình IP - NVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-C4K8104SN2
2,049,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 4,097,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 8 Kênh, 1 Ổ cứng KX-D8108TH1
2,150,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 4,300,000đ