Thương hiệu

Số lượng ổ cứng hỗ trợ

Số lượng kênh hỗ trợ

hàng bán chạy
Đầu thu camera analog XVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-A7104SD6
1,070,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,140,000đ
hàng bán chạy
Đầu thu camera analog XVR kbvision 8 Kênh, 1 Ổ cứng KX-A7108SD6
1,490,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,980,000đ
hàng bán chạy
Đầu thu camera analog XVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-D8104H1
1,590,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,180,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-7104Ai
965,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,929,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 8 Kênh, 1 Ổ cứng KX-7108Ai
1,252,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,504,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-CAi7104TH1
1,293,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,586,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-D8104TH1
1,430,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,860,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-8104TH1
1,430,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,860,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-DAi8104H3
1,691,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,381,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 8 Kênh, 1 Ổ cứng KX-CAi7108TH1
1,691,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,381,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-DAi8104TH3
1,780,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,560,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 8 Kênh, 1 Ổ cứng KX-C7108TH1
1,790,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,580,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-DAi8104H2
1,970,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,940,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 8 Kênh, 1 Ổ cứng KX-D8108TH1
2,150,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 4,300,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 16 Kênh, 1 Ổ cứng KX-CAi7116H1
2,375,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 4,750,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 8 Kênh, 1 Ổ cứng KX-DAi8108H3
2,449,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 4,897,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 8 Kênh, 1 Ổ cứng KX-D8108H1
2,490,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 4,980,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 16 Kênh, 1 Ổ cứng KX-C7116H1
2,530,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 5,060,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-DAi2K8104H3
2,714,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 5,427,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-D2K8104H1
2,750,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 5,500,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 8 Kênh, 1 Ổ cứng KX-DAi8108TH3
2,790,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 5,580,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 8 Kênh, 1 Ổ cứng KX-DAi8108H2
2,930,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 5,860,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-D4K8104H1
2,950,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 5,900,000đ
Đầu thu camera analog XVR kbvision 4 Kênh, 1 Ổ cứng KX-DAi2K8104H2
2,950,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 5,900,000đ