Số lượng ổ cứng hỗ trợ

Số lượng kênh hỗ trợ

hàng bán chạy
Đầu thu camera analog HD DVR HIKVISION 8 Kênh 1 Ổ cứng DS-7208HUHI-K1
4,980,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 8,300,000đ
hàng bán chạy
Đầu thu camera analog HD DVR HIKVISION 4 Kênh 2 Ổ cứng DS-7204HTHI-K2
5,286,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 8,810,000đ
hàng bán chạy
Đầu thu camera analog HD DVR HIKVISION 8 Kênh 2 Ổ cứng DS-7208HUHI-K2
5,334,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 8,890,000đ
Đầu thu camera analog HD DVR HIKVISION 4 Kênh 1 Ổ cứng DS-7104HGHI
1,116,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 1,860,000đ
Đầu thu analog HD DVR HIKVISION (HIK) 4 Kênh 1 Ổ cứng DS-E04HGHI-B
2,010,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 3,350,000đ
Đầu thu analog HD DVR HIKVISION (HIK) 8 Kênh 1 Ổ cứng DS-E08HGHI-B
2,322,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 3,870,000đ
Đầu thu analog HD DVR HIKVISION (HIK) 4 Kênh 1 Ổ cứng DS-E04HQHI-B
2,364,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 3,940,000đ