Số lượng ổ cứng hỗ trợ

Số lượng kênh hỗ trợ

Thương hiệu

hàng bán chạy
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua 8 kênh DH-XVR1A08
940,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,879,000đ
hàng bán chạy
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua 4 kênh DH-XVR1A04
1,111,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,222,000đ
hàng bán chạy
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua 4 kênh, 1 Ổ Cứng DH-XVR4104HS-X1
1,496,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,992,000đ
hàng bán chạy
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua 4 kênh, 1 Ổ Cứng DH-XVR5104HS-X1
1,760,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,520,000đ
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua 4 kênh, 1 Ổ Cứng DH-XVR4104C-X1
1,430,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,860,000đ
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua 4 kênh, 1 Ổ Cứng DH-XVR5104C-X1
1,540,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,080,000đ
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua 8 kênh, 1 Ổ Cứng DH-XVR4108C-X1
1,760,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,520,000đ
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua 4 kênh, 1 Ổ Cứng DH-XVR5104C-4M
1,845,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,690,000đ
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua XVR5108HS-X
2,783,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 5,566,000đ