Số lượng ổ cứng hỗ trợ

Số lượng kênh hỗ trợ

Thương hiệu

hàng bán chạy
(0)
Còn Hàng
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua DH-XVR1A04 (4 kênh)
Mã Hàng: DH-XVR1A04
1,111,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,222,000đ
hàng bán chạy
(0)
Còn Hàng
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua DH-XVR1A08 (8 kênh)
Mã Hàng: DH-XVR1A08
1,430,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,860,000đ
hàng bán chạy
(0)
Còn Hàng
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua DH-XVR4104HS-X1 (4 kênh)
Mã Hàng: DH-XVR4104HS-X1
1,496,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,992,000đ
hàng bán chạy
(0)
Còn Hàng
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua DH-XVR5104HS-X1 (4 kênh)
Mã Hàng: DH-XVR5104HS-X1
1,760,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,520,000đ
(0)
Còn Hàng
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua DH-XVR4104C-X1 (4 kênh)
Mã Hàng: DH-XVR4104C-X1
1,430,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,860,000đ
(0)
Còn Hàng
DHI-NVR1108HS-S3/H
Mã Hàng: DHI-NVR1108HS-S3/H
1,450,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,900,000đ
(0)
Còn Hàng
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua DH-XVR5104C-X1 (4 kênh)
Mã Hàng: DH-XVR5104C-X1
1,540,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,080,000đ
(0)
Còn Hàng
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua DH-XVR4108C-X1 (8 kênh)
Mã Hàng: DH-XVR4108C-X1
1,760,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,520,000đ
(0)
Còn Hàng
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua DH-XVR5104C-4M (4 kênh)
Mã Hàng: DH-XVR5104C-4M
1,845,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,690,000đ
(0)
Còn Hàng
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua DH-XVR4108HS-X1 (8 kênh)
Mã Hàng: DH-XVR4108HS-X1
2,035,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 4,070,000đ
(0)
Còn Hàng
Đầu thu hình IP - NVR Dahua DHI-NVR4108HS-4KS2/L (8 kênh)
Mã Hàng: DHI-NVR4108HS-4KS2/L
2,278,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 4,556,000đ
(0)
Còn Hàng
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua DH-XVR5104C-4KL-X (4 kênh)
Mã Hàng: DH-XVR5104C-4KL-X
2,325,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 4,650,000đ
(0)
Còn Hàng
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua DH-XVR5104H-4KL-X (4 kênh)
Mã Hàng: DH-XVR5104H-4KL-X
2,470,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 4,940,000đ
(0)
Còn Hàng
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua DHI-XVR4116HS-X (16 kênh)
Mã Hàng: DHI-XVR4116HS-X
2,585,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 5,170,000đ
(0)
Còn Hàng
Đầu thu hình IP - NVR Dahua DHI-NVR4116HS-4KS2/L (16 kênh)
Mã Hàng: DHI-NVR4116HS-4KS2/L
2,636,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 5,272,000đ
(0)
Còn Hàng
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua XVR5108HS-X
Mã Hàng: XVR5108HS-X
2,783,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 5,566,000đ
(0)
Còn Hàng
Đầu thu hình IP - NVR Dahua DHI-NVR4208-4KS2/L (8 kênh)
Mã Hàng: DHI-NVR4208-4KS2/L
3,394,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 6,788,000đ
(0)
Còn Hàng
Đầu thu hình IP - NVR Dahua DHI-NVR4216-4KS2/L (16 kênh)
Mã Hàng: DHI-NVR4216-4KS2/L
3,574,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 7,148,000đ
(0)
Còn Hàng
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua DH-XVR5116HS-X (16 kênh)
Mã Hàng: DH-XVR5116HS-X
3,619,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 7,238,000đ
(0)
Còn Hàng
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua DH-XVR5108HS-4KL-X (8 kênh)
Mã Hàng: DH-XVR5108HS-4KL-X
3,654,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 7,308,000đ
(0)
Còn Hàng
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua DH-XVR5216AN-X (16 kênh)
Mã Hàng: DH-XVR5216AN-X
5,170,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 10,340,000đ
(0)
Còn Hàng
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua XVR5116H-4KL-X (4 kênh)
Mã Hàng: XVR5116H-4KL-X
5,360,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 10,720,000đ
(0)
Còn Hàng
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua DH-XVR5216AN-4KL (16 kênh)
Mã Hàng: DH-XVR5216AN-4KL
5,445,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 10,890,000đ
(0)
Còn Hàng
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua DH-XVR4232AN-X (32 kênh)
Mã Hàng: DH-XVR4232AN-X
6,160,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 12,320,000đ

lắp camera tại phan thiết nhanh chóng

Hoàn Thiện Thẩm Mỹ

Bảo Hành Nhanh Chóng

Giá Thành Cạnh Tranh

Thời gian làm việc từ 8h Sáng đến 10h Đêm.

Copyright © 2019-2023 Hệ thống được viết & SEO bởi CAMERAPHANTHIET.NET / 0.1217
Hệ thống đang xây dựng và hoàn tất thủ tục xin phép.