Số lượng ổ cứng hỗ trợ

Số lượng kênh hỗ trợ

Thương hiệu

hàng bán chạy
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua 8 kênh DH-XVR1A08
940,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,879,000đ
hàng bán chạy
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua 4 kênh DH-XVR1A04
1,111,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,222,000đ
hàng bán chạy
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua 4 kênh, 1 Ổ Cứng DH-XVR4104HS-X1
1,496,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,992,000đ
hàng bán chạy
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua 4 kênh, 1 Ổ Cứng DH-XVR5104HS-X1
1,760,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,520,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 4 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR1104HS-S3/H
1,033,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,065,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 8 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR1108HS-S3/H-VN
1,190,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,380,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 4 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR1104HS-S3-DSS
1,245,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,490,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 4 kênh 1 Ổ Cứng DH-NVR1104HS-S3/H
1,250,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,500,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 4 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR2104-S3
1,260,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,520,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 8 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR1108HS-S3-DSS
1,300,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,600,000đ
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua 4 kênh, 1 Ổ Cứng DH-XVR4104C-X1
1,430,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,860,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 8 kênh 1 Ổ Cứng DHI-NVR1108HS-S3/H
1,450,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,900,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 8 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR2108-S3
1,470,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,940,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 4 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR2104HS-4KS2
1,503,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,006,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 4 kênh 1 Ổ Cứng DHI-NVR2104HS-S3
1,513,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,025,000đ
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua 4 kênh, 1 Ổ Cứng DH-XVR5104C-X1
1,540,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,080,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 8 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR2108HS-4KS2
1,712,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,424,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 8 kênh 1 Ổ Cứng DHI-NVR2108HS-S3
1,723,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,445,000đ
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua 8 kênh, 1 Ổ Cứng DH-XVR4108C-X1
1,760,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,520,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 4 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR2104HS-I2
1,840,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,680,000đ
Đầu thu hình analog HD - XVR Dahua 4 kênh, 1 Ổ Cứng DH-XVR5104C-4M
1,845,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,690,000đ