Độ phân giải

Thương hiệu

Chủng loại camera

Chức năng

Kiểu dáng camera

Chất liệu

Zoom Ống Kính

Camera AI kbvision Dome 2Mp KX-CAi2204N-A
2,490,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 4,980,000đ
Camera AI kbvision Dome 2Mp KX-DAi2204N
2,940,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 5,880,000đ
Camera AI kbvision Thân 2Mp KX-CAi2203N-A
2,950,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 5,900,000đ
Camera AI kbvision Dome 4Mp KX-CAi4204N-B
3,140,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 6,280,000đ
Camera AI kbvision Dome 4Mp KX-CAi4204N-A
3,140,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 6,280,000đ
Camera AI kbvision Thân 4Mp KX-CAi4203N-A
3,240,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 6,480,000đ
Camera AI kbvision Dome 2Mp KX-DAi2204N-EA
3,270,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 6,540,000đ
Camera AI kbvision Dome 2Mp KX-DAi2204N-EB
3,270,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 6,540,000đ
Camera AI kbvision Thân 2Mp KX-DAi2203N-EA
3,650,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 7,300,000đ
Camera AI kbvision Thân 2Mp KX-DAiF2203N-A
4,480,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 8,960,000đ
Camera AI kbvision Thân 2Mp KX-DAiF2203N-B
4,480,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 8,960,000đ
Camera AI kbvision Thân 2Mp KX-DAi2205MN-EB
5,100,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 10,200,000đ
Camera AI kbvision Thân 2Mp KX-DAi2205MN-EA
5,100,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 10,200,000đ
Camera AI kbvision Thân 5Mp KX-DAi5005MN-EB
6,290,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 12,580,000đ
Camera AI kbvision 8Mp KX-EA8409PN
51,900,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 103,800,000đ