Độ phân giải

Thương hiệu

Chủng loại camera

Chức năng

Kiểu dáng camera

Chất liệu

Zoom Ống Kính

hàng bán chạy
Camera IP Dahua Dome 2MP DH-IPC-HDW1230DT1-S5
635,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,270,000đ
hàng bán chạy
Camera IP Dahua Thân Trụ 2MP DH-IPC-HFW1230DS1-S5
635,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,270,000đ
Camera IP Dahua Thân Trụ 2MP DH-IPC-HFW1230S1P-S5-VN
698,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,395,000đ
Camera IP Dahua Dome 2MP DH-IPC-HDW1230T1P-S5-VN
698,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,395,000đ
Camera IP Dahua Thân Trụ 2MP DH-IPC-HFW1230A-A
793,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,585,000đ
Camera IP Dahua Dome 2MP DH-IPC-HDW1230DT-STW
815,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,630,000đ
Camera IP Dahua Thân Trụ 2MP DH-IPC-HFW1230SP-S5-VN
913,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,825,000đ
Camera IP Dahua Dome 2MP DH-IPC-HDW1230SP-S5-VN
913,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,825,000đ
Camera IP Dahua Thân Trụ 2MP DH-IPC-HFW1230DS-SAW
950,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,900,000đ
Camera IP Dahua Dome 2MP DH-IPC-HDBW1230DE-SW
950,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,900,000đ
Camera IP Dahua Thân Trụ 2MP DH-IPC-HFW1239S1-LED-S5
1,008,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,015,000đ
Camera IP Dahua Dome 2MP DH-IPC-HDW1239T1-LED-S5
1,008,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,015,000đ
Camera IP Dahua Thân Trụ 4MP DH-IPC-HFW1430S1-A-S5
1,200,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,400,000đ
Camera IP Dahua Dome 4MP DH-IPC-HDW1430T1-A-S5
1,200,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,400,000đ
Camera IP Dahua DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 2.0 Megapixel (Mp)
1,200,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,400,000đ
Camera IP Dahua DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2 2.0 Megapixel (Mp)
1,200,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,400,000đ
Camera IP Dahua Dome 2MP DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2
1,200,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,400,000đ
Camera IP Dahua Thân Trụ 2MP DH-IPC-HFW1239V-A-LED-B
1,260,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,520,000đ
Camera IP Dahua Thân Trụ 4MP DH-IPC-HFW1431SP-S4
1,270,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,540,000đ
Camera IP Dahua Dome 4MP DH-IPC-HDW1431SP-S4
1,270,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,540,000đ
Camera IP Dahua Dome 4MP DH-IPC-HDBW1431EP-S4
1,270,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,540,000đ
Camera IP Dahua Thân Trụ 2MP DH-IPC-HFW2231SP-S-S2
1,400,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,800,000đ
Camera IP Dahua Dome 2MP DH-IPC-HDBW2231EP-S-S2
1,400,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,800,000đ
Camera IP Dahua Thân Trụ 2MP DH-IPC-HFW2231MP-AS-I2-B-S2
1,520,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,040,000đ