Độ phân giải

Thương hiệu

Chủng loại camera

Chức năng

Kiểu dáng camera

Chất liệu

Zoom Ống Kính

hàng bán chạy
HDCVI Camera Dahua 2MP DH-HAC-B1A21P
318,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 635,000đ
hàng bán chạy
HDCVI Camera Dahua 2MP DH-HAC-T1A21P
318,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 635,000đ
hàng bán chạy
HDCVI Camera Dahua Dome 1MP DH-HAC-HDW1000MP-S3
374,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 748,000đ
hàng bán chạy
HDCVI Camera Dahua Thân Trụ 1MP DH-HAC-HFW1000SP-S3
407,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 814,000đ
hàng bán chạy
HDCVI Camera Dahua 2MP DH-HAC-B2A21P
475,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 950,000đ
hàng bán chạy
HDCVI Camera Dahua 2MP DH-HAC-T2A21P
475,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 950,000đ
hàng bán chạy
Camera IP Dahua Thân Trụ 2MP DH-IPC-HFW1230DS1-S5
635,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,270,000đ
hàng bán chạy
Camera IP Dahua Dome 2MP DH-IPC-HDW1230DT1-S5
635,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,270,000đ
hàng bán chạy
HDCVI Camera Dahua Dome 5MP DH-HAC-HDW1500MP
675,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,350,000đ
hàng bán chạy
HDCVI Camera Dahua Dome 4MP DH-HAC-HDW1400MP
700,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,400,000đ
hàng bán chạy
HDCVI Camera Dahua Dome 2MP DH-HAC-HDW1200EMP-A-S4
719,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,438,500đ
hàng bán chạy
HDCVI Camera Dahua Thân Trụ 5MP DH-HAC-HFW1500TLP
810,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,620,000đ
hàng bán chạy
HDCVI Camera Dahua Thân Trụ 2MP DH-HAC-HFW1200DP-S4
840,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,680,000đ
hàng bán chạy
HDCVI Camera Dahua Dome 2MP DH-HAC-HDBW1230EP
890,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,780,000đ
HDCVI Camera Dahua Thân Trụ 2MP DH-HAC-HFW1200CP-S5
398,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 795,000đ
HDCVI Camera Dahua Thân Trụ 2MP DH-HAC-HFW1200TP-S5
438,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 875,000đ
HDCVI Camera Dahua Thân Trụ 2MP DH-HAC-HFW1200CP-A-S5
438,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 875,000đ
HDCVI Camera Dahua Dome 2MP DH-HAC-HDW1200MP-S5
475,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 950,000đ
HDCVI Camera Dahua Thân Trụ 2MP DH-HAC-HFW1200TP-A-S5
475,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 950,000đ
HDCVI Camera Dahua Thân Trụ 2MP DH-HAC-HFW1200CMP-S5
475,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 950,000đ
HDCVI Camera Dahua Thân Trụ 2MP DH-HAC-HFW1200TLP-S5
475,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 950,000đ
HDCVI Camera Dahua Dome 2MP DH-HAC-HDW1200MP-S4
506,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,012,000đ
HDCVI Camera Dahua Dome 2MP DH-HAC-HDW1200TQP-A
515,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,030,000đ