Độ phân giải

Thương hiệu

Chủng loại camera

Chức năng

Kiểu dáng camera

Chất liệu

Zoom Ống Kính

Camera Speedome Dahua PTZ 360 2MP DH-SD2A200-GN-A-PV
2,088,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 4,176,000đ
Camera Speedome Dahua PTZ 360 2MP DH-SD3A205-GNP-PV
3,613,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 7,225,000đ
Camera Speedome Dahua PTZ 360 2MP DH-SD3A200-GNP-W-PV
3,620,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 7,240,000đ
Camera Speedome Dahua 2MP DH-PTZ1C203UE-GN-W
4,230,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 8,460,000đ
Camera Speedome Dahua PTZ 360 2MP DH-SD29204UE-GN
4,845,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 9,690,000đ
Camera Speedome Dahua PTZ 360 2MP DH-SD29204UE-GN-W
5,015,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 10,030,000đ
Camera Speedome Dahua PTZ 360 2MP DH-SD42215-HC-LA
6,375,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 12,750,000đ
Camera Speedome Dahua PTZ 360 2MP DH-SD49216DB-HNY
6,588,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 13,175,000đ
Camera Speedome Dahua PTZ 360 2MP DH-SD49216UE-HN
7,199,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 14,398,000đ
Camera Speedome Dahua PTZ 360 2MP DH-SD42212T-HN
7,225,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 14,450,000đ
Camera Speedome Dahua PTZ 360 2MP DH-SD49225-HC-LA
7,650,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 15,300,000đ
Camera Speedome Dahua PTZ 360 2MP DH-SD6CE225I-HC
7,826,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 15,651,000đ
Camera Speedome Dahua PTZ 360 2MP DH-SD49225DB-HNY
8,288,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 16,575,000đ
Camera Speedome Dahua PTZ 360 2MP DH-SD49225XA-HNR-S3
9,384,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 18,768,000đ
Camera Speedome Dahua PTZ 360 4MP DH-SD49425XB-HNR-S3
9,475,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 18,950,000đ
Camera Speedome Dahua PTZ 360 4MP DH-SD49425GB-HNR
9,775,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 19,550,000đ
Camera Speedome Dahua PTZ 360 2MP DH-SD49225GB-HNR
9,926,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 19,852,000đ