Độ phân giải

Thương hiệu

Chủng loại camera

Chức năng

Kiểu dáng camera

Chất liệu

Zoom Ống Kính

hàng bán chạy
Camera ip kbvision Dome 1Mp KX-1012N
760,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,520,000đ
hàng bán chạy
Camera ip kbvision Thân 2Mp KX-A2111N2
930,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,860,000đ
hàng bán chạy
Camera ip kbvision Dome 2Mp KX-A2112N2
930,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,860,000đ
hàng bán chạy
Camera ip kbvision KX-A2011TN3 2.0 Megapixel (Mp)
968,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,935,000đ
hàng bán chạy
Camera ip kbvision KX-A2012TN3 2.0 Megapixel (Mp)
968,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,935,000đ
hàng bán chạy
Camera ip kbvision Thân 3Mp KX-A3111N2
1,050,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,100,000đ
Camera ip kbvision Dome 2Mp KX-A2012N3-R
740,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,480,000đ
Camera ip kbvision Thân 2Mp KX-A2111N3
760,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,520,000đ
Camera ip kbvision Dome 2Mp KX-A2112N3
760,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,520,000đ
Camera ip kbvision Thân 2Mp KX-A2003N3-A
840,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,680,000đ
Camera ip kbvision Thân 2Mp KX-A2013N3-V-A
840,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,680,000đ
Camera ip kbvision Dome 1Mp KX-Y1002N
870,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,740,000đ
Camera ip kbvision Dome 3Mp KX-A3112N2
1,050,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,100,000đ
Camera ip kbvision Dome 2Mp KX-AF2112N2
1,113,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,226,000đ
Camera ip kbvision Thân 2Mp KX-AF2111N3
1,240,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,480,000đ
Camera ip kbvision Dome 2Mp KX-AF2112N3
1,240,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,480,000đ
Camera ip kbvision Thân 2Mp KX-AF2013N3-V-A
1,262,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,523,000đ
Camera ip kbvision KX-C2011SN3 2.0 Megapixel (Mp)
1,272,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,544,000đ
Camera ip kbvision Dome 2Mp KX-C2012AN3
1,272,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,544,000đ
Camera ip kbvision Thân 4Mp KX-A4111N2
1,320,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,640,000đ
Camera ip kbvision Dome 4Mp KX-A4112N2
1,320,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,640,000đ
Camera ip kbvision Thân 4Mp KX-A4001N3
1,346,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,692,000đ
Camera ip kbvision Dome 4Mp KX-A4002N3
1,346,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,692,000đ
Camera ip kbvision Dome 2Mp KX-Y2002TN3
1,390,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,780,000đ