Camera IP UNV IPC322LB-SBF28-A Camera IP Dome 2MP chuẩn nén Ultra265
943,000đ Tiết kiệm 35%Giá hãng: 1,450,000đ
Camera IP UNV IPC3612LB-SBF28-A Camera IP Dome 2MP chuẩn nén Ultra265
943,000đ Tiết kiệm 35%Giá hãng: 1,450,000đ
Camera IP UNV IPC3612LB-SF28-A Camera IP Dome 2MP chuẩn nén Ultra265
1,073,000đ Tiết kiệm 35%Giá hãng: 1,650,000đ
Camera IP UNV IPC322LR3-VSPF28-E Camera IP Dome 2MP chuẩn nén Ultra265
1,073,000đ Tiết kiệm 35%Giá hãng: 1,650,000đ
Camera IP UNV IPC2C2TAI6-F40 Camera Thân trụ 2MP Chuẩn nén Ultra265.
1,073,000đ Tiết kiệm 35%Giá hãng: 1,650,000đ
Camera IP UNV IPC322TAI3-VSPF28 Camera IP Dome 2MP chuẩn nén Ultra265
1,073,000đ Tiết kiệm 35%Giá hãng: 1,650,000đ
Camera IP UNV IPC3612LB-ADF28K-G Camera IP Dome 2MP chuẩn nén Ultra265
1,593,000đ Tiết kiệm 35%Giá hãng: 2,450,000đ
Camera IP UNV IPC322LB-DSF28K-G Camera IP Dome 2MP chuẩn nén Ultra265
1,690,000đ Tiết kiệm 35%Giá hãng: 2,600,000đ
Camera IP UNV IPC323LB-SF28K-G Camera IP Dome 3MP chuẩn nén Ultra265
1,940,000đ Tiết kiệm 35%Giá hãng: 2,985,000đ
Camera IP UNV IPC3613LB-ADF28K-G Camera IP Dome 3MP chuẩn nén Ultra265
1,983,000đ Tiết kiệm 35%Giá hãng: 3,050,000đ
Camera IP UNV IPC3614LB-SF28K-G Camera IP Dome 4MP chuẩn nén Ultra265
2,194,000đ Tiết kiệm 35%Giá hãng: 3,375,000đ