CAMERA WIFI UNIARCH UHO-P1A-M3F4D Quay quét 360° - 3.0 Megapixel
819,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 1,365,000đ
Camera IP UNV IPC322LB-SBF28-A Camera IP Dome 2MP chuẩn nén Ultra265
943,000đ Tiết kiệm 35%Giá hãng: 1,450,000đ
Camera IP UNV IPC3612LB-SBF28-A Camera IP Dome 2MP chuẩn nén Ultra265
943,000đ Tiết kiệm 35%Giá hãng: 1,450,000đ
Camera IP UNV IPC3612LB-SF28-A Camera IP Dome 2MP chuẩn nén Ultra265
1,073,000đ Tiết kiệm 35%Giá hãng: 1,650,000đ
Camera IP UNV IPC322LR3-VSPF28-E Camera IP Dome 2MP chuẩn nén Ultra265
1,073,000đ Tiết kiệm 35%Giá hãng: 1,650,000đ
Camera IP UNV IPC2C2TAI6-F40 Camera Thân trụ 2MP Chuẩn nén Ultra265.
1,073,000đ Tiết kiệm 35%Giá hãng: 1,650,000đ
Camera IP UNV IPC322TAI3-VSPF28 Camera IP Dome 2MP chuẩn nén Ultra265
1,073,000đ Tiết kiệm 35%Giá hãng: 1,650,000đ
Đâu ghi hình UNV NVR301-04LS2 Đầu ghi hình IP camera 6 kênh
1,018,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,035,000đ
Đâu ghi hình UNV NVR301-08LS2 Đầu ghi hình IP camera 10 kênh
1,150,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,300,000đ
Đâu ghi hình UNV NVR301-04S3 Đầu ghi hình IP camera 6 kênh
1,188,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,375,000đ
Camera IP UNV IPC3612LB-ADF28K-G Camera IP Dome 2MP chuẩn nén Ultra265
1,593,000đ Tiết kiệm 35%Giá hãng: 2,450,000đ
Đâu ghi hình UNV NVR301-08S3 Đầu ghi hình IP camera 10 kênh
1,298,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,595,999đ
Camera IP UNV IPC322LB-DSF28K-G Camera IP Dome 2MP chuẩn nén Ultra265
1,690,000đ Tiết kiệm 35%Giá hãng: 2,600,000đ