Chia sẽ khóa vân tay cho người dùng khác qua ứng dụng ttlock

Chia sẽ khóa vân tay cho người dùng khác qua ứng dụng ttlock

Camera Phan Thiết
19/12/2023
0 Bình luận

Bạn hoàn toàn có thể chia sẽ quyền sử dụng khóa cho người dùng khác qua ứng dụng ttlock một cách đơn giản. Chỉ cần 3 bước là người dùng khách có thể quản trị cửa nhà bạn và hoàn toàn có thể sử dụng điện thoại khác mở khóa cửa của bạn.

Để làm việc này người được chia sẽ (người dùng mới) cần đăng ký tài khoản ttlock qua ứng dụng (cần phải tải ứng dụng trước). Sau đó bạn làm theo các bước sau để chia sẽ khóa qua người dùng khác.

Ở đây có 2 cách để chia sẽ khóa vân tay: Các bạn có thể chia sẽ theo thời gian hoặc có thể chia sẽ vĩnh viễn (Nếu không muốn chia sẽ nữa thì các bạn hoàn toàn có thể xóa tài khoản này khỏi khóa nhà bạn).

Chọn menu Quyền quản trị

Trong menu này bạn sẽ quản lý người quản trị khóa nhà mình, bạn có thể xóa người dùng và thêm người dùng mới.

Chia sẽ khóa vân tay cho người dùng khác qua ứng dụng ttlock - 5402

(Chia sẽ khóa vân tay cho người dùng khác qua ứng dụng ttlock - Ảnh: camera phan thiết)

Chọn Tạo quản trị

Ở phân này bạn bấm vào menu phía dưới để tạo người quản trị mới

Chia sẽ khóa vân tay cho người dùng khác qua ứng dụng ttlock - 5403

(Chia sẽ khóa vân tay cho người dùng khác qua ứng dụng ttlock - Ảnh: camera phan thiết)

Nhập thông tin

Ở phần này bạn lưu ý có 2 mục: Theo thời gian là phần khởi tạo quản trị theo thời một thời gian nhất định thì tài khoản được chia sẽ không thể hoạt động được nữa. Vĩnh Viễn: là người dùng không bị giới hạn về thời gian sử dụng muốn sử dụng lúc nào cũng được, trừ khi bạn xóa quyền quản trị thì tài khoản kia sẽ không hoạt động được nữa.

Bạn chọn phần vĩnh viễn hoặc theo thời gian tùy theo nhu cầu của bạn.

Nhập tài khoản cần được chia sẽ: Tài khoản này thông thường chúng ta sử dụng số điện thoại để đăng ký hoặc sử dụng email, nếu bạn sử dụng loại tài khoản nào thì nhập loại tài khoản đó cho phù hợp.

Tên: Phân này bạn sẽ đặt tên tài khoản được chia sẽ, thông thường chúng ta sử dụng tên của người được chia sẽ ví dụ như: Sâm - camera phan thiết.

Manage his own users only: Nếu bạn tích phần này thì tài khoản được chia sẽ này sẽ không thể đổi mật khẩu hoặc các thông tin khác mà bạn khởi tạo. Tài khoản được chia sẽ chỉ có thể quản lý những gì tài khoản đó khởi tạo như đổi mật khẩu của tài khoản đó được khởi tạo.

Ví dụ cụ thể: Bạn khởi tạo mật khẩu cửa là 123456 thì tài khoản chia sẽ không thể đổi mật khẩu này.

Sau khi bạn làm xong hết hãy bấm gởi là xong.

Chia sẽ khóa vân tay cho người dùng khác qua ứng dụng ttlock - 5401

(Chia sẽ khóa vân tay cho người dùng khác qua ứng dụng ttlock - Ảnh: camera phan thiết)

 

 

Bài viết được cập nhật cách đây 5 Tháng

hãy liên lạc với Lắp Đặt Camera Phan Thiết Bình Thuận Giá Rẻ, Bền, Đẹp [0916.131.252] để được tư vấn Chia sẽ khóa vân tay cho người dùng khác qua ứng dụng ttlock.

Viết Bình Luận