Swicth Reyee-Ruijie 5 Port 10/100 RG-ES05
218,000đ Tiết kiệm 21%Giá hãng: 275,000đ
Switch bộ chia mạng Dahua 5 Port 10/100 Mbps DH-PFS3005-5ET-L
210,000đ Tiết kiệm 30%Giá hãng: 300,000đ
Swicth Reyee-Ruijie 8 Port 10/100 RG-ES08
258,000đ Tiết kiệm 21%Giá hãng: 326,000đ
Switch bộ chia mạng Dahua 8 Port 10/100 Mbps DH-PFS3008-8ET-L
263,000đ Tiết kiệm 30%Giá hãng: 375,000đ
Thiết bị phát WIFI Ruijie-Reyee Home Router RG-EW300
250,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 500,000đ
Switch bộ chia mạng Dahua 5 Port 10/100 Mbps DH-PFS3005-5GT-L
392,000đ Tiết kiệm 30%Giá hãng: 560,000đ
Thiết bị phát WIFI Ruijie-Reyee Home Router RG-EW300R
281,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 561,000đ
Switch Hikvision 5 Cổng 10/100/1000 Mbps DS-3E0505-E
378,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 630,000đ
Swicth Reyee-Ruijie 5 Port 10/100/1000 RG-ES05G
513,000đ Tiết kiệm 21%Giá hãng: 648,000đ
Swicth Reyee-Ruijie 5 Port 10/100 RG-ES105D
513,000đ Tiết kiệm 21%Giá hãng: 648,000đ
Swicth Reyee-Ruijie 8 Port 10/100 RG-ES108D
600,000đ Tiết kiệm 21%Giá hãng: 757,000đ
Switch Hikvision 8 Cổng 10/100/1000 Mbps DS-3E0508D-E
462,000đ Tiết kiệm 40%Giá hãng: 770,000đ
Switch bộ chia mạng Dahua 8 Port 10/100 Mbps DH-PFS3008-8GT-L
602,000đ Tiết kiệm 30%Giá hãng: 860,000đ
Swicth Reyee-Ruijie 5 Port 10/100/1000 RG-ES105GD
733,000đ Tiết kiệm 21%Giá hãng: 926,000đ
Swicth Reyee-Ruijie 8 Port 10/100/1000 RG-ES08G
740,000đ Tiết kiệm 21%Giá hãng: 934,000đ