Độ phân giải

Thương hiệu

Chủng loại camera

Chức năng

Kiểu dáng camera

Chất liệu

Zoom Ống Kính

hàng bán chạy
Camera Analog kbvision Dome 2Mp KX-Y2002C4
530,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,060,000đ
hàng bán chạy
Camera Analog kbvision 2Mp KX-C2121S4
570,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,140,000đ
hàng bán chạy
Camera Analog kbvision Thân 2Mp KX-2013S4
590,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,180,000đ
hàng bán chạy
Camera Analog kbvision Dome 2Mp KX-Y2002S4
610,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,220,000đ
hàng bán chạy
Camera Analog kbvision 2Mp KX-Y2021S4
640,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,280,000đ
hàng bán chạy
Camera Analog kbvision Thân 1Mp KX-1303C4
675,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,350,000đ
hàng bán chạy
Camera Analog kbvision Dome 2Mp KX-CF2102L
695,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,390,000đ
hàng bán chạy
Camera Analog kbvision Dome 2Mp KX-C2004CA
780,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,560,000đ
hàng bán chạy
Camera Analog kbvision Thân 2Mp KX-C2K11CA
890,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,780,000đ
Camera Analog kbvision Dome 1Mp KX-A1004C4
295,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 590,000đ
Camera Analog kbvision Thân 1Mp KX-A1003C4
325,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 650,000đ
Camera Analog kbvision Thân 2Mp KX-A2111C4
358,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 715,000đ
Camera Analog kbvision Dome 2Mp KX-A2112C4
358,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 715,000đ
Camera Analog kbvision Dome 1Mp KX-Y1002C4
370,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 740,000đ
Camera Analog kbvision Thân 1Mp KX-Y1001C4
370,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 740,000đ
Camera Analog kbvision Dome 1Mp KX-1002SX4
380,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 760,000đ
Camera Analog kbvision Dome 1Mp KX-A1002SX4
380,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 760,000đ
Camera Analog kbvision Dome 2Mp KX-2112C4
395,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 790,000đ
Camera Analog kbvision Thân 1Mp KX-A1001S4
420,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 840,000đ
Camera Analog kbvision Dome 2Mp KX-A2112CB4
420,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 840,000đ
Camera Analog kbvision 2Mp KX-A2100CB4
420,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 840,000đ
Camera Analog kbvision Thân 1Mp KX-Y1011S4
440,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 880,000đ
Camera Analog kbvision Dome 1Mp KX-Y1012S4
440,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 880,000đ
Camera Analog kbvision Dome 2Mp KX-C2012C5
460,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 920,000đ