Độ phân giải

Thương hiệu

Chủng loại camera

Chức năng

Kiểu dáng camera

Chất liệu

Zoom Ống Kính

Camera HD TVI HIKVISION Dome 1MP DS-2CE56C0T-IRP
250,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 500,000đ
Camera HD TVI HIKVISION Dome 1MP DS-2CE56C0T-IR
290,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 580,000đ
Camera HD TVI HIKVISION Thân 1MP DS-2CE16C0T-IRP
290,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 580,000đ
Camera HD TVI HIKVISION Dome DS-2CE56B2-IPF
310,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 620,000đ
Camera HD TVI HIKVISION Thân 1MP DS-2CE16C0T-IR
330,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 660,000đ
Camera HD TVI HIKVISION Dome 1MP DS-2CE56C0T-IRM
365,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 730,000đ
Camera HD TVI HIKVISION Dome 2MP DS-2CE56D0T-IRP
375,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 750,000đ
Camera HD TVI HIKVISION Dome 2MP DS-2CE56D0T-IR
415,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 830,000đ
Camera HD TVI HIKVISION Thân 2MP DS-2CE16D0T-IRP
415,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 830,000đ
Camera HD TVI HIKVISION Thân 2MP DS-2CE16D0T-IR
450,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 900,000đ
Camera HD TVI HIKVISION Dome 2MP DS-2CE76D0T-ITPFS
490,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 980,000đ
Camera HD TVI HIKVISION Thân 1MP DS-2CE16C0T-IT3
505,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,010,000đ
Camera HD TVI HIKVISION Dome 1MP DS-2CE56C0T-IT3
505,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,010,000đ
Camera HD TVI HIKVISION Dome 2MP DS-2CE76D0T-LMFS
515,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,030,000đ
Camera HD TVI HIKVISION Thân 2MP DS-2CE16D0T-LFS
515,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,030,000đ
Camera HD TVI HIKVISION 2MP DS-2CE71D0T-PIRL
520,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,040,000đ
Camera HD TVI HIKVISION 2MP DS-2CE71D0T-PIRLPO
520,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,040,000đ
Camera HD TVI HIKVISION Dome 2MP DS-2CE11D0T-PIRL
520,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,040,000đ
Camera HD TVI HIKVISION Dome 2MP DS-2CE11D0T-PIRLPO
520,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,040,000đ
Camera HD TVI HIKVISION Thân DS-2CE10DF0T-PF
530,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,060,000đ
Camera HD TVI HIKVISION Dome DS-2CE70DF0T-PF
530,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,060,000đ
Camera HD TVI HIKVISION Thân 3MP DS-2CE16F1T-ITP
540,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,080,000đ
Camera HD TVI HIKVISION Dome 3MP DS-2CE56F1T-ITM
540,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,080,000đ
Camera HD TVI HIKVISION Dome 2MP DS-2CE76D0T-ITMFS
550,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,100,000đ