Độ phân giải

Thương hiệu

Chủng loại camera

Chức năng

Kiểu dáng camera

Chất liệu

Zoom Ống Kính

Camera IP HIKVISION Thân 2MP DS-2CD1021G0-I
595,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,190,000đ
Camera IP HIKVISION Dome 2MP DS-2CD1121G0-I
630,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,260,000đ
Camera IP HIKVISION Dome 2MP DS-2CD1321G0-I
630,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,260,000đ
Camera IP HIKVISION Dome 2MP DS-2CD1123G0E-ID
730,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,460,000đ
Camera IP HIKVISION Dome 2MP DS-2CD1323G0E-ID
730,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,460,000đ
Camera IP HIKVISION Thân 2MP DS-2CD1023G0E-ID
730,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,460,000đ
Camera IP HIKVISION Dome 2MP DS-2CD1123G0E-I(L)
750,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,500,000đ
Camera IP HIKVISION Dome 2MP DS-2CD1323G0E-I(L)
750,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,500,000đ
Camera IP HIKVISION Thân 2MP DS-2CD1023G0E-I(L)
750,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,500,000đ
Camera IP HIKVISION Dome 2MP DS-2CD1123G0E-I
910,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,820,000đ
Camera IP HIKVISION Thân 2MP DS-2CD1023G0-IUF
940,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,880,000đ
Camera IP HIKVISION Dome 2MP DS-2CD1123G0-IUF
940,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,880,000đ
Camera IP HIKVISION Dome 2MP DS-2CD1323G0-IUF
940,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 1,880,000đ
Camera IP HIKVISION Dome 2MP DS-2CD1323G2-LIUF
1,040,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,080,000đ
Camera IP HIKVISION Thân 2MP DS-2CD1023G2-LIUF
1,040,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,080,000đ
Camera IP HIKVISION Dome 2MP DS-2CD1123G2-LIUF
1,100,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,200,000đ
Camera IP HIKVISION Dome 2MP DS-2CD1327G0-L
1,145,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,290,000đ
Camera IP HIKVISION Thân 2MP DS-2CD1027G2-L
1,145,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,290,000đ
Camera IP HIKVISION Thân 2MP DS-2CD1027G0-L
1,145,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,290,000đ
Camera IP HIKVISION Dome 2MP DS-2CD1327G0-LU
1,175,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,350,000đ
Camera IP HIKVISION Thân 2MP DS-2CD1027G0-LUF
1,195,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,390,000đ
Camera IP HIKVISION Dome 2MP DS-2CD1327G0-LUF
1,195,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,390,000đ